นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหาร

 

          บริษัท คอมซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ คุณวิสูตร วัลลา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ด้วยประสบการณ์การทำงานที่มีทำให้การบริหารจัดการ บริษัทฯ อยู่ภายใต้การตัดสินใจของบุคคลเดียว อยู่บนพื้นฐานการทำงานที่เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ